Informasjon om HengerDeling.no

Betingelser for bruk

Betingelser for bruk

Definisjoner

Innledning

All bruk av HengerDeling.no er underlagt bruksvilkårene som her blir presentert. Bruksvilkårene omfatter også HengerDeling.no's personvernerklæring og Stripes bruksvilkår.

HengerDeling.no AS forbeholder seg retten til å endre bruksvilkårene. Nettstedets brukere vil i så tilfelle bli varslet per e-post. Ved fortsatt bruk av HengerDeling.no etter at varslet er utstedt, innebærer dette at brukerne godtar de nye bruksvilkårene.

Digital kommunikasjon med If

Ved å akseptere HengerDeling.no's bruksvilkår, godtar du at all kommunikasjon med If Skadeforsikring kan foregå elektronisk.

Stripes betalingsløsning

HengerDeling.no bruker Stripe som leverandør av betalingsformidling. Ved å akseptere HengerDeling.no's bruksvilkår, aksepterer du også Stripe Connected Account Agreement, som også inkluderer Stripe Terms of Service, samlet kalt Stripes bruksvilkår. For at HengerDeling.no skal kunne benytte seg av Stripes betalingsløsning, samtykker du i å oppgi korrekt og fullstendig informasjon om deg selv og, hvis akutelt, om din forretning, og du gir HengerDeling.no tillatelse til å videreformidle disse opplysningene, samt dine betalingsopplysninger, til Stripe. Kontonumrene til HengerDeling.no's brukere blir lagret hos Stripe, og ikke hos HengerDeling.no.

Brukernes forpliktelser

Enhver bruker av HengerDeling.no forplikter seg til

  • å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende bruksvilkår og handle i samsvar med disse,
  • å registrere seg med fullt navn og et gyldig telefonnummer hvor vedkommende kan kontaktes,
  • å utføre alle betalinger for tilhengerleie (som har kommet i stand som følge av bruken av HengerDeling.no) gjennom HengerDeling.no's integrerte betalingsøsning.

Videre samtykker du som bruker at du ikke

  • publiserer kopibeskyttet materiale på HengerDeling.no uten eksplisitt samtykke fra rettighetshaveren,
  • bruker HengerDeling.no i forbindelse med kriminell aktivitet,
  • laster opp skadelig programvare eller på annen måte forsøker å skade HengerDeling.no's funksjonalitet,
  • forsøker å få uautorisert tilgang til HengerDeling.no.

Mislighold av disse forpliktelsene kan medføre utestengelse fra HengerDeling.no. Ved større alvorlighetsgrad kan det være aktuelt med strafferettslig forfølging i henhold til norsk lovverk.

Opphavsrett

Alt innhold på HengerDeling.no er opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er forbudt å kopiere, reprodusere, distribuere, videreformidle, selge eller videreselge informasjon og tilegnet informasjon fra HengerDeling.no uten eksplisitt forhåndssamtykke fra HengerDeling.no AS.

Brukerne er selv eiere av og ansvarlige for tekst, bilder og eventuelt annet innhold de legger ut på HengerDeling.no. Brukerne tillater imidlertid andre brukere å bruke tilgjengelig informasjon for å nyttiggjøre seg av tjenestene som tilbys gjennom HengerDeling.no. Enhver bruker har rett til å fjerne enhver informasjon vedkommende har publisert på HengerDeling.no når og hvis vedkommende finner det ønskelig. Dette gjelder imidlertid ikke anmeldelser og offentlige kommentarer på andre bruker- og annonsesider. Dersom en bruker ønsker at denne informasjonen skal slettes, må vedkommende kontakte HengerDeling.no og begrunne dette. HengerDeling.no vil da vurdere hvert enkelt tilfelle.

HengerDeling.no AS forbeholder seg retten til å bruke brukergenerert innhold i markedsføring.

Ansvarsfraskrivelse

HengerDeling.no AS gjør sitt ytterste for at HengerDeling.no skal fungere optimalt, men det gis ingen garanti for oppetid og funksjonalitet som avhenger av tredjepartsleverandører, som Stripe og selskapene som leverer server-tjenestene til HengerDeling.no.

Brukerne holdes selv ansvarlige dersom det skulle oppstå tvister med andre brukere. HengerDeling.no AS kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for uhell, skader eller svindelforsøk som følge av bruk av HengerDeling.no.

Brukere kan ikke forvente at informasjon som er lagret på HengerDeling.no alltid vil være tilgjengelig.

Det er brukerens ansvar å sette seg inn i gjeldende skatteregler. På «Hvordan virker det?»-siden har vi skrevet litt om dette. Det er brukerne selv som står ansvarlig overfor skattemyndighetene, og HengerDeling.no AS kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for en brukers manglende lovlydighet.

HengerDeling.no AS garanterer ikke for kvaliteten på tilhengerne som leies ut. HengerDeling.no AS kan heller ikke holdes ansvarlig dersom en tilhenger-leier ikke får det vedkommende mener å ha betalt for.

Fjerning av en bruker og innhold

Ved mislighold og/eller misbruk av tjenesten, forbeholder HengerDeling.no AS seg retten til å fjerne de ansvarlige brukerne fra HengerDeling.no uten videre begrunnelse eller rett til kompensasjon.

HengerDeling.no AS forbeholder seg retten til å fjerne brukergenerert innhold som ikke er i samsvar med brukervilkårene eller som etter selskapets skjønn er upassende.

Jurisdiksjon

HengerDeling.no er et norsk nettsted for tilbud av tjenester i Norge. HengerDeling.no's bruksvilkår er underlagt norsk lovverk.