Informasjon om HengerDeling.no

Hvordan virker det

Hvordan virker det?

På HengerDeling.no kan alle som ønsker det leie ut sin tilhenger. Det stilles ikke noe krav til tilhengertype eller minstepris på utleie.

Betalingsløsning

HengerDeling.no bruker en betalingsløsning levert av det anerkjente selskapet Stripe. For å motta betaling, må utleier oppgi kontonummeret sitt under sin Profil > Innstillinger > Betalinger. Deretter går resten av seg selv.

Koster det noe?

Det er helt gratis å vere medlem på HengerDeling.no, og der er ingen skjulte kostnader for leietager.

For å dekke kostnader til drift, betalingsløsning og forsikring, trekker HengerDeling.no et administrasjonsgebyr på 20 % per betaling. Utleier bør ta høyde for dette når utleieprisen settes.

Tjen 10 000 kroner skattefritt

Som privatperson kan du leie ut tilhengeren din for 10 000 kroner hvert år uten å måtte skatte av det.

Du kan lese mer om dette i Skatteetatens egen artikkel om Utleie av løsøre. Her står det blant annet at dersom du leier ut din tilhenger, gjelder følgende:

Når du også bruker gjenstanden (...) din privat og brutto utleieinntekt er maksimalt 10 000 kroner i året, skal du ikke betale skatt av utleien. Hvis utleieinntektene overstiger 10 000 kroner skal inntektene rapporteres i selvangivelsen.


Forsikring


For å tilby våre brukere ekstra sikkerhet, har HengerDeling.no AS inngått en samarbeidsavtale med If Skadeforsikring. Denne forsikringen gjelder for privat tilhengerutleie mellom to privatpersoner.

Hva er forsikret?

Alle typer tilhengere inntil 3 500 kg med seriemessig tilbehør, unntatt campingvogner/​campingtilhengere.

Forsikringssum

50 000 kr

Skader som erstattes

Kasko

 • Brannskade
 • Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag
 • Smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning
 • Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
 • Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse forsøk på tyveri av kjøretøyet
 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse
 • Veihjelp i Europa på reiser av inntil 3 måneders varighet

Egenandeler for leietaker

 • Brann: 2 500 kr
 • Tyveri: 2 500 kr
 • Kasko: 2 500 kr
 • Veihjelp: 500 kr

Forsikringsdokumenter

Se fullstendig forsikringsinformasjon her. Disse dokumentene vil også bli utsendt på e-post sammen med et forsikringsbevis når du som leietaker gjennomfører en betaling.

Skademelding

Informasjon kommer